Aplikácia AUTOVRAKOVISKO

1. Základný popis

Aplikácia je určená pre evidenciu zásob autovrakoviska, príjem nových položiek, výdaj, vyradenie a predaj položiek. Zároveň sa Vám celá skladová evidencia prenesie do ponuky na portál SROTEN.sk.

2. Funkcie

 • HROMADNÝ PRÍJEM NÁHRADNÝCH DIELOV - táto funkcia je určená na:

-pridanie dielov, ktoré už prevádzkar autovrakoviska má na sklade a potrebuje ich zaradiť do aplikácie AUTOVRAKOVISKO
-pridanie akéhokoľvek novonakúpeného dielu, ktoré nie je súčasťou nákupu celého vozidla
-pridanie dielu, ktorý je určený na komisionálny predaj s presnou skladovou evidenciou dielov a evidenciou predaja + generovanie komisionálnej zmluvy

Spôsob pridania(výber dielu -> výber typu motorového vozidla -> ocenenie dielu -> pridanie na sklad

viď obrázok:

Zoznam pridaných automobilov

 • PRIDANIE NA SKLAD - táto funkcia slúži na pridanie nakúpeného auta z možnosťou pridania všetkých demontovaných dielov na sklad. Systém zároveň eviduje nákup automobilu s jeho identifikáciou (predávajúci, špz, farba, stav kúpno predajnú zmluva, a pod.)

Zoznam pridaných automobilov Zoznam pridaných automobilov

 • PREHĽAD PRIDANÝCH AUTOMOBILOV - sekcia v ktorej si kedykoľvek môžete prezerať na sklad pridané motorové vozidlá, % predaja dielov z jednotlivých áut. Možnosť sledovať celú históriu jednotlivého vozidla, upravovať a vyraďovať diely v sklade. Viď obr. č. 3.
  Obrázok č. 3.
  Zoznam pridaných automobilov

 • HISTÓRIA PREDAJA - v tejto sekcii si môžete kontrolovať históriu predaja náhradných dielov, spätne po dňoch s možnosťou storna. 
 • STAV SKLADU - skladová zostava celého skladu na účely kontroly (inventúry), možnosť vytlačenia v PDF formáte.
 • ČÍSELNÍKY - OHODNOTENIE NÁHRADNÝCH DIELOV - systém, v ktorom sa definuje pomerná hodnota náhradného dielu, pomocou, ktorej je pri prijímaní auta na sklad vypočítaná nákupná cena každého náhradného dielu.
 • PREDAJ -  v sekcii predaja môžete zadať k predaju rôzne diely, služby, alebo doplnky, ktoré sa vo Vašom sklade nenachádzajú evidované. Predaj sa Vám prenesie do dennej histórie predaja a tržby.

 

V prípade záujmu o aplikáciu, alebo ak potrebujete podrobnejšie informácie, tak nás neváhajte kontaktovať na tel. č.: 0905 803 111. Využívanie aplikácie je úplne ZDARMA.